Cijenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvijek potrebna, ali stara prijateljstva su više nego ljubav, jer su dio nas samih.
0 notes